قیمت خرید کشمش آفتابی کاشمر + تست کیفیت

کشمش آفتابی کاشمر یکی از انواع خاص انگورهای خشک شده است که فقط با انگور تولید می‌شود.فرایند تولید آن بسیار ساده است: انگورهای تازه برداشت شده زیر آفتاب پهن می‌ش